Regler for List of Nobility

§1 Udfordringer

§1.1 Dit hold starter som “pøbel”, men rykker ind i List of Nobility efter første kamp. Hvis I vinder, så overtager I pladsen fra jeres modstander. Hvis I taber rykker I ind nederst i List of Nobility.

§1.2 Ligger dit hold i Adlen kan I udfordre alle hold, der ligger max. 3 pladser over dit eget hold på List of Nobility.

§1.3 Ligger dit hold i Hæren kan I udfordre alle hold, der ligger max. 5 pladser over dit eget hold på List of Nobility.

§1.4 Ligger dit hold i Pøblen (nyt hold på listen) kan I i første kamp udfordre alle hold på List of Nobility – dog ikke top 3. Hvis I taber første kamp, så bliver holdet i Pøblen. Taber I også kamp nr. 2, så rykker dit hold ind på nedereste plads på List of Nobility.

§1.5 Du kan kun have en igangværende udfordring ad gangen. Når du har spillet kampen, kan du udfordre et andet hold. Klik her for at sende en udfordring.

§1.6 Dit hold kan udfordre hold, der har maximalt én uafviklet udfordring på det tidspunkt, hvor I udfordrer dem.
Kig på forsiden. Hvis holdet er nævnt to gange, under Kommende Kampe, så må I vente til den første af de to kampe er afviklet… eller udfordre et andet hold.
Vi opfordrer dog altid til, at I udfordrer et hold, der ingen planlagte kampe her – hvis det er muligt.

§1.7 Udfordrer dit hold et andet hold, så skal udfordringen accepteres og kampen afvikles indenfor 1 måned (– minus sommerferie). Hvis det udfordrede hold ikke accepterer indenfor fristen, så overtager dit hold automatisk deres position på listen.

§2 Kampdato

§2.1 Når en udfordring er afsendt, så modtager begge hold en mail med en kampdato og -tid i en weekend med minimum en uges varsel. Kan et af holdene ikke spille på dette tidspunkt, skal de to hold finde et andet tidspunkt for kampen. Kampen skal afvikles inden for en måned efter udfordringen er afsendt. Information om kamptidspunktet sendes til Munkeordnen herfra.

§2.2 Er det ikke muligt at finde en brugbar kampdato, så kan udfordreren annullere sin udfordring og kan dermed udfordre et andet hold istedet. Udfordreren sender i så fald en annullering via hjemmesiden, og kan derefter sende en ny udfordring. Klik her for at annullere en udfordring.

§3 Opdatering af Listen efter Kamp

§3.1 Alle resultater skal meldes ind til Munkeordnenklik her.

§3.2 Hvis udfordreren vinder, så rykker udfordreren ind på det forsvarende holds plads, og alle hold imellem skubbes en plads ned på List of Nobility. Hvis udfordreren taber, så bibeholder de to hold deres pladser.
Eksempel
Listen før udfordring:
4. Hold A
5. Hold B
6. Hold C
7. Hold D
Hold C udfordrer Hold A, og hold Hold C vinder kampen.
Listen efter kampen:
4. Hold C (to pladser op)
5. Hold A (en plads ned)
6. Hold B (en plads ned)
7. Hold D (uændret)

§3.3 Taberen skal “underkaste” sig i minimum 1 måned, før holdet kan udfordre samme modstander igen.

§4 Uærligt Spil og Protester

§4.1 Et hold som spiller uærligt ved f.eks. at bruge andre spillere end de som er opgivet på roster, eller på anden måde forsøge at snyde, modtager en advarsel. Spiller holdet uærligt efter at have modtaget en advarsel, så bortvises holdet fra List of Nobility. Alle beslutninger om advarsler og bortvisninger træffes af Munkeordnen.

§4.2 Eventuelle protester sendes til Munkeordnen senest 24 timer efter en kamp er afviklet.